Onze diensten

Op deze pagina leest u meer over onze diensten.

Opleidingen

De gemeentelijke sociale dienst is een dynamische organisatie. Het raakvlak tussen de veranderende eisen die het maatschappelijk leven aan mensen stelt en de handhaving van wetgeving zorgen voor voortdurende behoefte aan ontwikkeling en vergroting van kennis. Voor de professional  in het sociaal domein verzorgen wij opleidingen op maat.  Hierbij hebben we ruim aandacht voor de vertaling van regelgeving naar uitvoering. Dit doen wij samen met een vaste partner. 

Samen brengen we juridische realiteit, uitvoeringsrealiteit en belevingsrealiteit in balans.

Beleid

Participatiewet, aanscherping handhaving doelmatigheid en afnemende budgetten stellen sociale diensten voor de uitdaging effectiever om te gaan met de beschikbare middelen en sneller te schakelen in de aanpassingen die recht doen aan de politieke invulling hiervan. Sleutelwoorden hierbij zijn: kennis, creativiteit en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. 

Ons beleidsadvies is gebaseerd op gedegen onderzoek in uw organisatie om op creatieve wijze met een gedragen advies te komen. 

Management

De spelers in het team zijn zo sterk als de zwakste schakel, aansturing en stimulering van mensen om te excelleren en ze in te zetten op hun specifieke kwaliteiten, dat is waar Oetel Advies en Management voor staat. Simpelweg het besef dat het werk gedaan moet worden is onvoldoende om personeel duurzaam te motiveren maar staat wel voorop als uitgangspunt voor persoonlijke ontwikkeling. 

Onze interim management diensten zijn in overleg beschikbaar.

Juridisch advies

Een juridisch correcte uitvoering is al lang niet meer rechttoe rechtaan maar vergt inzicht in de dynamiek en realiteit van de praktijk. 

Volledigheid van onderzoek, waarheidsvinding en beoordeling van het effect voor de burger zijn de kernwaarden in onze juridische advisering.


"Net eigenwijs genoeg om het verschil te maken"

Creatief, kritisch, pragmatisch en net eigenwijs genoeg. Schijnbaar moeiteloos, doordacht en met gevoel voor humor.