• info@oeteladvies.nl

Beleidsadvies

Participatiewet, aanscherping handhaving doelmatigheid en afnemende budgeten stellen de Sociale Dienst voor de uitdaging effectiever om te gaan met de beschikbare middelen en sneller te schakelen in de aanpassingen die recht doen aan de politieke invulling hiervan. Sleutelwoorden hierbij zijn: kennis, creativiteit en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Onze ZZP diensten zijn gericht op gedegen onderzoek in uw organisatie om op creatieve wijze met een gedragen advies te komen.

Voor uitgebreide informatie over onze interim-beleid diensten kunt u contact met ons opnemen.